• 0731 00 32 66
  • office@lifturicluj.ro
  • Luni - Vineri: 08.00 - 17.00

SERVICII OFERITE

– identificarea tuturor instalatiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR ale detinatorului/ utilizatorului
– inregistrarea tuturor echipamentelor /instalatiilor detinatorului/ utilizatorului, supuse autorizarii ISCIR, la inspectia teritoriala de care apartin
– intocmirea si actualizarea evidentei centralizate pentru toate instalatiile/echipamentele din domeniul ISCIR
– urmarirea realizarii in termen a dispozitiilor date prin procese-verbale de verificare tehnica
– examinarea si vizarea registrelor de evidenta a functionarii instalatiilor/echipamentelor
– informarea beneficiarului, in scris, privind intretinerea si reparatiile echipamentelor si instalatiilor din domeniul ISCIR pe care le au in evidenta, acestea trebuind sa fie efectuate cu respectarea prescriptiilor tehnice de catre persoane juridice autorizate de ISCIR
– urmarirea exploatarii corecte si legale a echipamentelor si instalatiilor din domeniul ISCIR pe care le au in evidenta
– anuntarea conducerii detinatorului si utilizatorului despre necesitatea opririi unor instalatii sau echipamente ISCIR din cauza defectiunilor aparute ori ca urmare a necesitatii efectuarii unor lucrari de intretinere, verificare, revizii, etc
– anuntarea in maxim 8 ore de la data luarii la cunostinta, a inspectiei teritoriale ISCIR de care apartin, despre producerea unor avarii sau accidente la echipamentele/ instalatiile pe care le au in evidenta

© Copyright 2019 Zinvest Group